Клубное дело
 

Родился в Исикульском районе Омской области. Член Союза журналистов РК.

Трудовую деятельность начал рабочим шахты в Бестобе Ерейментауского района Акмолинской области. В 1963 г. окончил Карагандинский педагогический институт. Работал учителем в Акмоле. В 1965-1973 гг. - старший преподаватель кафедры педагогики и психологии Павлодарского педагогического института. В 1973 году — заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Павлодарского обкома КП Казахстана. В 1985-1992 гг. руководитель Павлодарского областного комитета по телевидению и радиовещанию, 1992-2000 гг. - начальник управления культуры Павлодарской области, 2000-2002 гг. - директор Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г. Потанина.

М.М. Абдрахманов был одним из тех, кто стоял у истоков создание общества «Қазақ тілі». С 2001 – 2011гг. - председатель Павлодарской областной организации «Қазақ тілі». В 2004 году на IV съезде данного общества был избран членом Правления республиканской организации. Благодаря деятельности общества «Қазақ тілі» в Павлодаре были организованы курсы переводчиков, бесплатные курсы казахского языка, стала издаваться газета «Ертіс дидары», создан веб-сайт. М.М. Абдрахманов издал «Русско-казахский словарь терминов железнодорожной связи» (2006). Участник первого Всемирного курултая казахов, принимал непосредственное участие в приеме оралманов. М.М. Абдрахманов - автор более 20 публикаций по проблемам развития государственного языка в регионе.

Награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Казахской ССР (1988), почетными грамотами Министерства образования и культуры (1998), комитетов по ТВ и РВ Казахстана и Союза ССР (1988), в разные годы - памятными знаками ЦК КПСС Казахстана, Президиума Верховного Совета Казахской ССР, Совета Министров Казахской ССР в честь 25-летия и 30-летия освоения целинных земель в Казахстане (1979, 1984), Всесоюзного общества «Знание» - знаком «За активную работу» (1979).

 

***

Сахаба Тілеуберді. "Театр ханшалары": (Бұқар жырау атындағы әдебиет және өнер музейінің қызметкерлері Ж.Аймауытов атындағы облыстық қазақ музыка-драма театрының актрисаларымен кездесу өткізді) // Сарыарқа самалы.- 2016. - 12 наурыз. - 12 б.
Абдрахманов М.М. Из истории Павлодарской областной организации международного общества «Казахский язык» // Өлкетану-Краеведение. - 2003. - N3. - С. 24 – 40
Сагитова Алтынгуль. Награда от Президента: [благодарственное письмо от Президента РК председателю Павлодарского филиала Международного общества «Казак тілі» М.Абдрахманову] // Звезда Прииртышья. - 2005. - 29 декабря. - С. 3
Сейталина Алтынгуль. Перестройка - в его судьбе: [общественному деятелю, предс. общества «Қазақ тілі» М.М. Абдрахманову - 70 лет] // Звезда Прииртышья. - 2008. - 10 января. - С. 14
Памяти Мурата Абдрахманова: [некролог] // Звезда Прииртышья. - 2015. - 17 сентября. - С. 19
Джалиль Муса. Избранное: стихи из Маобитской тетради на татарском, русском и казахском языках / автор проекта и сост. Р. Дусумов; пер. на каз. яз. М. М. Абдрахманова; Татарский образовательный центр «Дуслык». – Астана, 2016. – 85 с.
Поминов Юрий. В душе он был поэтом: [об общественном деятеле М.М. Абдрахманове] // Звезда Прииртышья. - 2016. - 20 октября. - С. 14
Поминов Юрий. Мой товарищ Мурат Абдрахманов: [80 лет со дня рождения М.М. Абдрахманова] // Звезда Прииртышья. - 2018. - 16 января. - С. 7
Қоңыр Төлеубек. Өнерліге өріс кең (Облыстық мәдениет басқармасының бастығы М.М.Әбдірахмановпен әңгіме) // Сарыарқа самалы. - 1997. - 18 ақпан. - 1б.
Ата Заңымызға сегіз жыл толды... (Облыстық «Қазақ тілі» қоғамының төрағасы М.М.Әбдірахмановпен сұхбат/әңг.Н.Шодыр) // Сарыарқа самалы. - 2003. - 30 тамыз. – 3 б.
Абдрахманов Мұрат. Теміржол байланысы терминдерінің орысша-қазақша сөздігі / Абдрахманов Мұрат. - Павлодар: ЭКО, 2006. - 215 бет.
Әбдірахманов М. «Кереку» - қаланың ежелгі атауы // Сарыарқа самалы. - 2006. - 18 ақпан. - 3б.
Әбдірахманов М. Қазақ әнін әуелеткен (Әйгілі әншілер Мүсілім мен Ришат Абдуллиндердің туғанына - 90 жыл) // Сарыарқа самалы. - 2006. - 14 наурыз. - 8б.
Әбдірахманов Мұрат. Облыспен бірге туып, біте қайнаған // Ертіс дидары.- 2007. - 19 желтоқсан. - 6 - 7б.
Әбдірахманов Мұрат. Өмір өрнеген өлеңімен өрген // Ертіс дидары. - 2007. - 30 қараша. - 4б.
Қани Арман. Тәуелсіздіктің алғашқы кезеңінде // Ертіс дидары. - 2007. - 30 қараша. – 5 б.
Әбдірахманов Мұрат. Ақирек адырлар мен ағдін) асуларды сағынам / Әбдірахманов Мұрат.- Павлодар, 2008. - 172 бет.
Әбен Қайрат. Жүрейік, достар, жарасып: [М.М.Әбдірахманов 70 жаста] // Сарыарқа самалы. - 2008. - 5 қаңтар. - 10 б.
Әбдірахманов М. Тұғыр - біреу, қалғаны тіреу: [Мемлекеттік тіл мәселесі жайлы] // Сарыарқа самалы. - 2008. - 7 ақпан. – 6 б.
Әбдірахманов М. Ұйымның игі істері: [Халықаралық "Қазақ тілі" қоғамы облыстық ұйымның жұмысы жайлы] // Ертіс дидары. - 2008. - 30 сәуір. – 1 б.
Әбдірахманов Мұрат. Бірлік тілі - тірлік үні // Қазақ елі. - 2009. - 24 желтоқсан. – 15 б.
Әбдірахманов М. Халқының қалаулы қызы еді (Алма Мұқанқызы Әжібаеваның 70 жасқа орай): [атақты жерлесіміз, қоғам қайраткері А.М.Әжібаева жайлы] // Сарыарқа самалы. - 2009. - 28 мамыр. – 15 б.
Әбдірахманов М. Мақсатымыз - бір, нәтиже - ортақ: [мемлекеттік тілді дамыту мәселелері жайлы] // Сарыарқа самалы. - 2009. - 6 қаңтар. – 4 б.
Абдрахманов Мұрат. Білгенге - маржан: экологиялық оқу ақпараттық құрал[Е-кітап көшірмесі] / Абдрахманов Мұрат, Төлеубаев Бахриден. - Павлодар: Кереку, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
Әбдірахманов Мұрат. Білім саласына еңбегі сінген: [жерлесіміз, Қазақстан Республикасы оқу ісінің Құрметті қызметкері" Т.Е.Дайкенов жайлы] // Сарыарқа самалы. - 2010. - 11 ақпан. – 16 б.
Әбдірахманов Мұрат. Ұлы Дарияны ұлықтап өткен нар тұлға: [Ертістің Павлодар өңірі су шаруашылығының маманы болған, халқына қалаулы азаматтардың бірі - Жанайдар Рамазанұлы жайлы] // Сарыарқа самалы. - 2010. - 9 желтоқсан. – 14 б.
Әбдірахманов Мұрат. "Халық Қаһарманы" атағына лайық. Отансүйгіштіктің үлгісі: [наркескен жылдар жаңғырығы-65 жыл] / М. Әбдірахманов, А.Хамитов, Н.Рысбаев, А.Қани, Н.Шайкенова // Ана тілі. - 2010. - 25 ақпан - 3наурыз. - 8 б.
Әбдірахманов Мұрат. Еліміздің болашағы жарқын болмақ // Айқын. - 2011. - 11 ақпан. - 3б.
Әбдірахманов Мұрат. Парасат тұңған жырлар: [Қазақ әдебиетінің жарқын өкілі, жерлес ақын Аманжол Шамкеновтың туғанына - 85 жыл] // Сарыарқа самалы. - 2012. - 22 қараша. - 14 - 15 б.
Әбдірахманов Мұрат. Ел құрметіне бөленген майдангер ақын: (Қабыл Боранбаевтың туғанына 100 жыл толуына орай) // Қазақ әдебиеті.- 2015. - 26 маусым - 2 шілде(№25). - 6 б.
Әбдірахманов Мұрат. Майдангер ақын: (Қабыл Боранбаевтың туғанына 100 жыл толуына орай) // Сарыарқа самалы. - 2015. - 30 мамыр. - 7 б.
Әбдірахманов Мұрат. Ақирек адырлар мен ағдін) асуларды сағынам / Әбдірахманов Мұрат. - Павлодар, 2008. - 172 бет.
Әбдірахманов Мұрат. Білім саласына еңбегі сінген: [жерлесіміз, "Қазақстан Республикасы оқу ісінің Құрметті қызметкері" Т.Е.Дайкенов жайлы] // Сарыарқа самалы. - 2010. - 11 ақпан. – 16 б.
Әбен Қайрат. Жүрейік, достар, жарасып: [М.М.Әбдірахманов 70 жаста] // Сарыарқа самалы. - 2008. - 5 қаңтар. - 10 б.